img

Novetats

 

ACTiCLiC implementa l'aplicació actual de llicències d'activitats amb nous mòduls:

engranatge
engranatge
engranatge
engranatge
engranatge
 

Mòdul urbanisme

COMPATIBILITAT PRÈVIA D'ÚS
• Emplaçament: ANSELM CLAVE, Carrer. Núm: 20. Referència cadastral: 7623903DF1872D
• Planejament urbanístic: Pla Parcial Can Sabat.
Data aprovació: 31/07/1991. Normativa: Més info
• Qualificació urbanística zona urbana. Clau: F. Cases unifamiliars en filera
Activitat amb COMPATIBILITAT PRÈVIA D'ÚS FAVORABLE
 

Mòdul obres

OBRES

Activitat subjecta a COMUNICACIÓ PRÈVIA REFORMA INTERIOR LOCAL
Documentació necessària per tramitar l'expedient:
• Comunicació prèvia d'obres vinculades a una activitat econòmica Més info
Documentació que cal presentar a l'acabar l'obra:
• Imprès de comunicació final d'obra Més info
• Certificats de la gestió de residus
• Fulls de transferència bancària
• Altres documents que l'ajuntament consideri oportú
Observacions:
• Document informatiu locals: feines superficials de pintura o revestiment de façanes en planta baixa Més info
• En cas d'obres vinculades a l'inici o modificacions d'activitats econòmiques caldrà fer la consulta a www.svhtramits.cat per comprovar si són necessaris altres tràmits.
• En cas de canvi d'ús de l'edifici (d'habitatge a local, de local a habitatge, etc), cal consultar l'apartat "Altres expedients" per completar la documentació a aportar
• En cas que la bastida ocupi la via pública cal sol·licitar la corresponent llicència d'ocupació al Departament de mobilitat.